Подай сигнал

Тунелът под Шипка се отлага за 2027 г.

Дългоочакваният тунел под Шипка, който трябва да улесни трафика в посока Север – Юг, ще се забави поне с половин година. Съоръжението трябваше да бъде завършено през лятото на 2026 г., но грешка на АПИ в Подробния устройствен план отпреди близо десетилетие ще го забави поне до 2027 г. Нуждата от ново проектиране възпрепятства и започването на същинските строителни дейности. От допълнително споразумение, подписано между Агенция „Пътна инфраструктура“ и изпълнителят Консорциум , става ясно, че са констатирани грешки в Подробния устройствен план, одобрен още през 2014 г. и Кадастралната карта. Така нареченият ПУП е изключително важен, тъй като от информацията в него става ясно откъде ще минава съоръжението и какви имоти ще се отчуждават.

Грешката е забелязана още през ноември миналата година, тъй като от тази дата е първото писмо на изпълнителя, с което претендира за удължаване на времето за проектиране.

Отчуждителните процедури са приключили през 2016 г. След това са изработени предварителен технически проект и разширен идеен проект. В процеса на изпълнение на проектантските работи по изготвяне на същинския технически проект изпълнителят установява въпросните несъответствия между одобрения ПУП и отразените в Кадастралната карта имоти по отношение на площите, отредени за извършване на корекциите на реките, предвидени в предварителния технически проект.

Установено е несъответствие между местоположението на съществуващите бентове и обслужващата сграда за водохващанията и отредените имоти. Не е отразено съществуващото трасе на републикански път I-5 Стара Загора.

Така изпълнителят претендира за удължаване на времето за проектиране, а оттам и на целия проект. Именно за да се коригира това, двете страни сключват споразумение, което официално е обявено на 8 февруари тази година и предвижда промяна в графика – удължаване на дейностите със 192 дни.

Категория
НОВИНИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *