Подай сигнал

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този сайт („Сайта”) се поддържа и управлява от ,,Ди енс Си медия”ЕООД . Всяко използване от ваша страна на Сайта, зависи от вашето съгласие с настоящите Условия за ползване, както и Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките. Запазваме правото си да променяме настоящите Условия за ползване във всеки един момент във времето без известие и по наше усмотрение. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за обновления на настоящите Условия, които влизат в сила при публикуването им. Продължаването на използването на Сайта от ваша страна ще се счита за съгласие с настоящите Условия, включително с нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Запазваме си правото да променяме, добавяме, спираме действието на всяка част и функционалност на сайта по всяко време. Също така, можем да наложим ограничения на достъпа Ви до части на сайта или целия сайт без предварително информиране или отговорност.

1. Права

Всички права върху всички материали и съдържание (включително, но не само текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер (включително код, интерфейс и структура на сайта) и видео и вида, функциите, дизайна и компилирането на сайта) на този Сайт се притежават от нас. Вие приемате, че ви е позволено да използвате тези материали и/или съдържание само по начина, установен в настоящите Условия за Ползване.

2. Интелектуална собственост

Освен ако не е указано друго, всички права върху всички материали и съдържание (включително, но не само текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер (включително код, интерфейс и структура на сайта) и видео и вида, функциите, дизайна и компилирането на сайта) на този Сайт се притежават от нас. Вие приемате, че ви е позволено да използвате тези материали и/или съдържание само по начина, установен в настоящите Условия за Ползване или изрично писмено упълномощен от нас, и че не можете да копирате, възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, разпространявате, експлоатирате за търговски цели, приспособявате, превеждате, модифицирате, свързвате, сливате, споделяте или осигурявате на лица, или да създавате производни на такива материали или съдържание.

3. Ограничения за употреба

Освен по начин, изрично отбелязан в закона и от нас, нямате право да възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, да разпространявате, експлоатирате за търговски цели, приспособявате, превеждате, модифицирате, свързвате, сливате, споделяте или осигурявате на лица, или да създавате производни на такива материали, или да ги използвате за търговски цели без нашето предварително писмено съгласие.

4. Условия за употреба и политика за употреба на публични форуми

Този Сайт може да съдържа групи за дискутиране, новинарски групи, бюлетини, чат стаи и други интерактивни услуги (заедно наричани Зони за съобщения). Ние може да или да не следим активно използването на нашите Зони за съобщения или публикуваното в тях съдържание или материал. Аналогично ние може да или да не упражняваме редакторски контрол върху съдържанието на всяка Зона за съобщения. В резултат на това може да бъдете изложени на съдържание в нашите Зони за съобщения, което е неточно, фалшиво или измамно или такова, което е обидно или неприятно за вас. Използването на Зоните за съобщения е на ваша отговорност.

Въпреки това, ние запазваме правото, но не и задължението, да следим нашите Зони за съобщения и да отстраняваме или променяме всякакво съдържание, което по наше усмотрение представлява злоупотреба със Зоната за съобщения и може да ограничим, преустановим или прекратим използването от ваша страна на тези услуги или Сайта, ако сметнем, че е имало такава злоупотреба.

Поради глобалния характер на интернет пространството, потребителите приемат да спазват всички местни правила във връзка с поведението онлайн и приемливото съдържание. Потребителите също така приемат да спазват всякакви приложими правила във връзка с изнасянето на данни от някоя страна.

Всички постове, които правите, се считат за неконфиденциални и публични. Вие разбирате, че лична и друга информация, (напр. потребителско име, имейл, тел. номер), която публикувате чрез публични форуми, е общодостъпна и може да бъде събирана и ползвана от други, като в резултат получите непоискани съобщения или контакти от трети лица. Избягвайте да включвате каквато и да е информация, която може да идентифицира Вас или който и да е друг в публикациите си. Запазваме си правото, но не поемаме задължението, да премахваме постове, съдържащи лична информация. Не носим отговорност за ползването или злоупотребата на каквато и да е информация, включително и лична, която публикувате в публичните ни форуми. Вие заявявате и гарантирате, че вашите публикации са оригинални, не са нецензурни, злонамерени, дискриминиращи, клеветнически или по друг начин незаконни, че никоя друга страна няма права върху тях и че всякакви „морални права” върху вашите публикации са отхвърлени и че ни предоставяте безвъзмездно, неограничено, световно, безкрайно, неотменимо, неизключително и напълно прехвърлимо, възложимо и сублицензируемо право и лиценз за използване, копиране, възпроизвеждане, модифициране, приспособяване, публикуване, превеждане, създаване на производни работи, разпространяване, изпълняване и излагане на такива публикации (изцяло или отчасти) и/или за обединяването им с други работи под всякаква форма, медия или технология, която е известна сега или която ще бъде разработена в бъдеще.

Ние не носим отговорност за поддържането на вашите публикации и може да ги изтрием по всяко време.

СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ, ПУБЛИКУВАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЗОНИТЕ ЗА СЪОБЩЕНИЯ, НЕ СЕ ОДОБРЯВАТ ОТ НАС. ВАША Е ОТГОВОРНОСТТА ДА ОЦЕНИТЕ И ПОТВЪРДИТЕ ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ИЛИ ЧРЕЗ ЗОНИТЕ ЗА СЪОБЩЕНИЯ.

Мненията, изразени в Зоните за съобщения, не е задължително да са и наши. Всякакви изявления, съвети и мнения, дадени от участници, са тези на съответните участници. Ние не носим отговорност за никакви изявления, съвети, мнения или друго съдържание или материали в Зоните за съобщения. Вие ни освобождавате от отговорност, както и изисквания за компенсация от всякакъв вид, свързани или произлизащи от разговори с други потребители на сайта.

5. Свързани сайтове

Вие признавате и приемате, че ние не носим отговорност за информацията, предоставяна от сайтове, с които може да се свържете от този сайт („Свързани сайтове”).

Връзките към Свързани сайтове не представляват одобрение или асоцииране с такива сайтове или съдържанието, продуктите, рекламите или други материали, представяни в такива сайтове. Ние нямаме контрол над тези Свързани сайтове и не ги редактираме или следим. Вие признавате и приемате, че ние не носим отговорност, пряко или косвено, за щети, загуби или разходи, причинени или предполагаемо причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни в такива Свързани сайтове.

Запазваме си правото да премахваме свързано съдържание от нашия сайт или свързани сайтове, до степента, в която имаме контрол, по всяко време и за каквато и да е причина, вкл. на тези Общи условия, както и условията за употреба на свързания сайт.

При използването на Сайта от ваша страна от вас може да се поиска да създадете акаунт в свързан сайт. Тъй като това са сайтове, върху които нямаме контрол, ние не поемаме отговорност за информация, която те събират, била тя потребителско име, имейл или друга информация. Ако не можете да създадете свой акаунт на някой от свързаните сайтове, е възможно да нямате достъп до пълната функционалност на Сайта.

В допълнение към тези Условия, съдържанието на Свързани сайтове, показано на сайта ни, включително и правата, на които е подчинено, се определят и от съответните Условия за ползване на свързания сайт.

6. Материали, предоставени от Вас

Освен ако изрично не бъде поискано, ние не желаем да получаваме никаква поверителна, тайна или частна информация или други материали от вас чрез Сайта, някоя от услугите му, по електронна поща или по някакъв друг начин. Всяка информация или материали, предоставени от вас, които не са изрично поискани от нас, няма да се считат за поверителни, тайни или частни. Вие приемате, че всяка информация или материали, предоставени от вас в този Сайт, било то идеи, творчески концепции или други материали, могат да се използват, възпроизвеждат и разкриват от нас без ограничения за каквито цели сметнем за добре и без заплащане на суми или признаване на вас като източник. Вие също така приемате, че всякакви „морални права” върху публикуваните материали са неотменно отхвърлени от съответните автори. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ПОНЕСЕНИ ОТ ВАС В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАЗКРИВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ОТ НАС В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА. Настоящият параграф не оказва влияние върху правата, които може да имате по законите за неприкосновеност на данните, които защитават вашата лична информация, или подобни закони за неприкосновеност, в степента, до която такива права не могат да бъдат изключени.

7. Сигурност и акаунти

Ние може да ви позволим да се регистрирате с потребителско име и парола за достъп и използване на Зоните за съобщения и Обяви. Ако това стане, ваша е отговорността да поддържате стриктната конфиденциалност на вашата парола, както и отговорността за всякакви дейности, извършени с паролата на вашия профил. Вие приемате а) незабавно да ни уведомите за всякакво неупълномощено използване на вашата парола или профил, или някакво друго нарушение на сигурността и б) да излезете от вашия профил в края на всяка сесия. Ваша е отговорността да контролирате разпространяването и използването на паролата ви, да контролирате достъпа до и използването на профила ви и да ни уведомите, когато желаете да отмените регистрацията си. Ние не носим отговорност за загуби или щети, произлизащи от неспазването на тази клауза от ваша страна.

8. Потребителска информация и лични данни

При използването на Сайта от ваша страна от вас може да се поиска да ни предоставите лична информация (информация, оттук нататък споменавана като „Потребителска информация”). Нашите политики за събиране и използване на информация по отношение на такава Потребителска информация са установени в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките. Вие признавате и приемате, че вие сте изцяло отговорни за точността и съдържанието на Потребителската информация, която предоставяте по собствена воля и с Вашето изрично съгласие.

,,Ди ен Си медия”се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта при неговото ползване, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при ползването на сайта лични данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни, като изпратят писмено съобщение до dstvbg@yahoo.com

9. Пълни условия

Настоящите Условия за ползване, включително нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките, представляват цялото споразумение между вас и нас във връзка с предмета на това споразумение и изместват всякакви и всички предишни обещания, изявления, споразумения, заявления и уговорки между нас. В степента, до която през Сайта може да е достъпен софтуер, този софтуер може да подлежи на договор за лиценз, който се разпространява или включва в такъв софтуер, и вие приемате да спазвате условията за ползване на всеки такъв договор за лиценз. Невъзможността от наша страна да упражним или приложим някое право или клауза на настоящите Условия за ползване не представлява отказване от това право или клауза. Ако някоя клауза на настоящите Условия за ползване се счете от съд с компетентна юрисдикция за неприложима или недействителна, страните приемат, че съдът трябва да се постарае да изпълни намеренията на страните, отразени в клаузата, като останалите клаузи на настоящите Условия за ползване остават в пълна сила. Ние може да предоставим, възложим или прехвърлим по друг начин правата и задълженията си във връзка с настоящите Условия за ползване на трети страни.

1o. Авторски права и интелектуална собственост

Ние уважаваме правата върху интелектуална собственост на другите лица и изискваме същото от хората, които използват Сайта. Ако смятате, че работата ви е копирана по начин, който представлява нарушаване на авторското право, моля, представете следната информация: Вашия адрес, телефонен номер и електронен адрес;

Описание на работата с авторско право, което според вас е нарушено;

Описание на предполагаемата нарушаваща дейност и къде се намира предполагаемият нарушаващ материал;

Заявление от вас на добра воля, че въпросното използване не е упълномощено от вас, собственикът на авторското право, неговия агент или по закон;

Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право; и

Заявление от вас, направено под клетва за лъжесвидетелство, че горепосочената информация във вашето известие е точна и че вие сте собственикът на авторското право или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторското право.

Може да нямаме възможност да премахнем свързано съдържание, което се хоства на свързани сайтове. Може да се наложи да се свържете със съответния свързан сайт за премахването на вашата собственост.

15. Приложимо законодателство и юрисдикция

Тези Условия за ползване и всички свързани с тях въпроси ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, без да се отчитат правилата за конфликт на законите. Всякакви законови действия, произлезли от или свързани с тези Условия за ползване, които водят до иск за обезщетение от трета страна, ще бъдат управлявани от ексклузивната юрисдикция на български съд, и вие се съгласявате без възможност за промяна с юрисдикцията на този съд.