Подай сигнал

Тройни сметки за вода , плащат живущите в блок в Казанлък

Живеещите в блок на ул,,Иларион Макриополски“ 42, вече пета поредна година заплащат със 70 % по-високи сметки за вода. Причината е ,че отчетената вода от главния водомер се разпределя на всички , въпреки ,че в общите помещения няма вода. В блока живеят възрастни хора, на които с начислени по 10 куб.м.вода .Те споделят ,че кубик вода им излиза над 6 лв.
В становище от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -СТАРА ЗАГОРА
посочват , че през м. юли 2016 г. в етажната собственост на ул. „Макариополска“ № 42 в гр. Казанлък е монтиран общ водомер с цел отчет на доставените в етажната собственост количества вода. Съгласно разпоредбата на чл. 30 Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи: „Изразходваната вода се отчита по водомера на водопроводното отклонение, а за сгради – етажна собственост – по общия водомер на водопроводното отклонение. Изразходваното количество вода се разпределя между потребителите в сграда – етажна собственост, въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери по реда на тази наредба, като в разпределението се включват всички разходи в общите части на сградата и загубите на вода в сградната водопроводна инсталация“.
При отчета през м. ноември 2017 г. е отчетена разлика за разпределение между показанията на общия водомер и сбора от показанията на индивидуалните водомери от 80 куб.м.
В и К оператора извършва реален отчет на водомерите през месец /съгласно заповед № З-237/04.05.2020/, а в междинните периоди ежемесечно начислява служебно количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди на предходната година. След отчитане на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление.
При отчета през м. януари 2018 г. инкасатора констатира, че циферблатът на водомера е замърсен /напръскан/, което не позволява извършване на реален отчет. Етажната собственост е уведомена за това, като не са предприети мерки за налагане на санкции. ВиК операторът извършва смяна на водомера ЗА СВОЯ СМЕТКА през м. октомври 2018 г., като едновременно с това е извършена проверка на индивидуалните водомери. При отчета за м. октомври 2020 г. инкасатора констатира, че отново е замърсен /напръскан/, циферблатът на новомонтирания водомер и показанията му не могат да се отчитат.
При отчета му се начисляват прогнозни отчети, а на индивидуалните водомери се извършва реален отчет по график. През м. април 2022 г. е извършено почистване на циферблата на общия водомер. Отчитат се и се начисляват реалните му показания, което е довело и до начисляване на по-голямо количество вода за разпределение, поради липсата на възможност за реален отчет на водомера в преходните отчетни периоди. Това се казва в становището на ВиК, а хората от блока настояват общия водомер да бъде премахнат.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *