Подай сигнал

Само 6. 6 % се определят като роми в област Стара Загора

Само 6. 6 % се определят като роми в област Стара Загора Като българи са се определи 239 770 души , или 87.0% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност в последното преброяване В сравнение с 2011 г. делът на тази група се увеличава с 0.8 процентни пункта. Към ромската етническа група са се самоопределили 18 158 от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към третия по численост турски етнос са се самоопределили 12 170, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 2 465 души, или 0.9%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 816 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 2 113, или 0.8% от отговорилите лица.

Към 7 септември 2021 г. във всички общини на област Стара Загора преобладава населението от българската етническа общност. Най-висок е относителният му дял в общините Раднево (93.8%), Опан (93.4%) и Стара Загора (93.1%). С най-нисък дял на населението от българската етническа група сред всички единадесет общини на областта са Павел баня (50.8%) и Мъглиж (60.3%).

В осем общини населението от ромската етническа общност е втората по численост група. Най-голям е делът на самоопределилите се като роми в общините Мъглиж – 34.1%, Братя Даскалови – 17.8% и
Павел баня – 12.2%. С най-нисък дял са общините Опан – 3.7% и Раднево – 3.8%.

В пет общини относителният дял на населението, самоопределило се към турската етническа група, е по-висок от този за областта (4.4%). Най-висок е той в общините Павел баня – 34.3% и Николаево – 19.8%, а най-нисък в община Опан – 0.4%.

С течение на времето населението с българско етническо самоопределение се е урбанизирало значително повече в сравнение с другите две етнически групи. Към 7 септември 2021 г. в градовете на област Стара Загора живеят 75.2% от българския, 36.5% от турския и 38.8% от ромския етнос.

Категория
НОВИНИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *