Подай сигнал

Поставянето на вендинг автомати за лекарства в малките населени места е забранено от закона

Това става ясно от отговор на Министъра на Здравеопазването на въпрос на народния представител Илиана Жекова .Депутатът подчертава , че обикновено в малките населени места няма разкрити аптеки и дрогерии, хората са затруднени от това да си закупуват лекарствени продукти, тъй като живеят в отдалечени населени места и им коства допълнителен финансов ресурс да отидат до общинския център и да си закупят лекарствените продукти. Действащото към настоящия момент законодателство , регламентира мястото, където може да се извършва търговията на дребно с лекарствени продукти. Законът ясно дефинира мястото, където това единствено може да се случи, като се допуска едно изключение, когато в населеното място няма аптека, лекари и лекари по дентална медицина, могат да съхраняват и продават лекарствени продукти, ако са получили разрешение за това по ред, определен в наредба на министъра на здравеопазването. ,,Тоест законодателят е предвидил такъв вариант, който очевидно поради своя характер е и много по-добър от каквато и да е вендинг машина, съдържаща продукти, които се отпускат без лекарско предписание.“, казва министър Сербезова .
Съгласно действащото законодателство, търговията на дребно с лекарствени продукти може да се извършва само в аптеки и дрогерии, като тя се съобразява с изискванията на Правилата за добрата фармацевтична практика и при продажбата на лекарствени продукти посредством така наречените вендинг автомати, липсва дефиниране на персоналната отговорност на съответните лица, които ще бъдат ангажирани с процеса по отпускане на лекарствени продукти, даване на консултации, информиране на пациента относно неговото състояние и свързаната с това лекарствена терапия.
Друг мотив за ситуирането на този тип апарати само в аптеки и дрогерии е пряката отговорност на лицата, носители на съответната лицензия за съхранението на лекарствените продукти в аптеката и поддържането на оптимални условия за съхранение, описани в кратка характеристика на продукта, включително проверяване на срокове на годност и така нататък.
Право да извършват търговия на дребно има всяко физическо и юридическо лице, регистрирано като търговец по българско законодателство или по законодателство на държава членка, което отговаря на изисквания в закона.
Така приетото законодателство в страната не урежда критерии по отношение на разпределение гъстотата на аптеките по територия, нито относно техния режим на работа на аптеката.

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *