Подай сигнал

Гласът за НДСВ е глас за демонтиране на корупцията и възстановяване на държавността

Възстановяване на държавността и правото; насърчаване на земеделието и икономиката; благоденствие за хората; бъдеще за младите в България; демонтиране на корупцията и работеща администрация са само част от приоритетите на ПП НДСВ. 

България се нуждае от по-динамично и истински реформаторско правителство, което да преодолее застоя, в който се намира политическата ни система и безпътието през последните години.  

„Отново сме във времена на кризи и поредица от правителства, които или не знаят, или не разбират какво трябва да правят. Отказът от взимане на правилните решения и прехвърляне отговорността на някой друг водят до това, че загубихме инерция и посока. Имаме сбор от няколко кризи, но сама по-себе си най-голямата криза е отказът да се върши каквото и да е съществено. Ще провеждаме и подкрепяме политики, които ще върнат, макар и трудно, страната ни към устойчиви, високи темпове на ръст на икономиката и доходите при запазване на фискална стабилност“, категорични са кандидатите за народни представители от ПП НДСВ.

Според тях е нужна модернизация на нереформираните сектори и на цялата бюджетна сфера, включително подобряване на пенсионния модел, здравеопазването, висшето образование и науката. Сред приоритетите на партията е и подобряване на международния имидж на България, като надежден и предвидим  партньор, както и децентрализация и самостоятелност на местната власт.

Депутатите от НДСВ ще работят за една по-модерна и просперираща България, в която има:

 • Върховенство на закона и ефективна съдебна система;
 • Още по-висока степен на икономическа свобода, базирана на стимулиране на  инициативността и предприемаческия дух на хората, на динамичен частен сектор и на държавна политика, осигуряваща дълготрайна макроикономическа стабилност;
 • Подобрена демографска картина вследствие на по-висока раждаемост и на по- либерални миграционни политики, насочени към хората от български произход, живеещи в чужбина, както и към някои категории чужди граждани;
 • Специално внимание към възстановяването и опазването на природата, както и  към развитието на щадящи природата технологии и производства.

Важна част в предизборната програма на НДСВ заема сектор Икономика. От партията вярват в правенето на политика, базирана на дясно-центристки принципи, които могат да се обобщят в няколко послания и ключови думи:

 • Макроикономическа и финансова стабилност, членство в еврозоната и поддържане на бюджетен излишък;
 • Ниски преки данъци и единни ставки;
 • Либерализация, конкуренция;
 • Публично-частно партньорство, концесиониране, приватизация. Водеща роля на частния сектор в бизнеса и инвестициите. Повече държавност, по-малко държава в икономиката;
 • По-малък публичен сектор, по-ниски бюджетни разходи;
 • Добра бизнес среда, по-малко регулация, бюрокрация и административни пречки;
 • Модернизация и повече свобода във всички сфери на обществения живот при спазване на върховенството на закона.

НДСВ смята за крайно разочароваща имитацията за подкрепа от политическите партии в последния парламент на усилията на страната ни за влизане в еврозоната. Неприемливи са липсата на визия и ангажимент за реформи, които да ускорят трансформацията и да позволят да се извлече максимална полза от това членство. Нужно е ускоряване на икономическия растеж, контрол на инфлацията, повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, чрез провеждане на реформи.

Три са „икономически котви”, които НДСВ налага като основа за развитие на икономиката ни и публичните финанси :

 • Бюджетът да няма дефицит, а да има излишък;
 • Да се намаляват преките данъци и осигуровките;
 • Бюджетните разходи да не надхвърлят 40% от БВП.

В последните години тези принципи бяха нарушени в полза на популизма и генерирането на високи дефицити във времена, в които трябваше да има поне балансиран бюджет. В резултат има задълбочаваща се криза в публичните финанси и още по-разочароващ резултат на висока инфлация.

НДСВ е за политика на балансирани бюджети. За партията е особено важно наличието на работеща система и политика, която освен да гарантирана бюджетни излишъци, да посочва  ясно как се приоритизират и намаляват разходи при „лоши“ времена на криза за икономиката и не по-малко важно – как се спестяват свръхприходите при „добри“ времена. 

Политиката на балансирани бюджети ще позволи да спре нарастването на публичния дълг и увеличението на разходите по обслужването му, особено на фона на увеличение на лихвените проценти.

От партията се ангажират да увеличат и поддържат Фискалния резерв на нива около 15 млрд.лв., като гаранция за стабилността на бюджета и поддържане на нисък риск.

Провеждане на консервативна бюджетна политика, насочена към по висока ефективност на разходите и членството ни в еврозоната, ще доведат до увеличаване на кредитния рейтинг на страната ни с три степени в рамките на един мандат.

НДСВ се застъпва за данъчна система, стимулираща висока заетост и икономически растеж. Система, базирана на принципи е работещата версия за България. Установеният данъчен модел носи ползи и компенсира редица недостатъци на икономическото ни развитие и на отказа от извършване на реформи. Данъчно осигурителната система е изправена пред предизвикателствата на нарастващите държавни разходи и финансирането им. Реално, ако не се промени посоката на държавните разходи, ще се наложи увеличение на данъците, което НДСВ категорично няма да допусне.

“Ще продължим политиката на единна ставка за ДДС и ще премахнем редицата лобистки изключения. Ще направим фини настройки на данъците с оглед стимулиране и привличане на инвестиции от капиталовите пазари и тяхното развитие. Ще се придържаме към акцизи, съобразени с принципите на предвидимост и устойчивост и минимални европейски нива”, категорични са кандидатите за депутати.

Голямото предизвикателство според НДСВ е намаление на административния натиск върху средния и малкия бизнес, оптимизиране на данъчните процедури и административната тежест, подобрявайки бизнес климата.

Като част от подобряване на борбата с “прането” на пари и финансовите престъпления, НДСВ ще предложи „Финансовото разузнаване“ да стане част от НАП, защото това ще подобри значително ефективността на действието на българската държава.

Чрез оптимизиране на публичните разходи и увеличаване на тяхната ефективност НДСВ ще се стреми към поддържане на бюджетните разходи на около 40% от БВП, като разходите за еврофондовете бъдат включени като част от държавния бюджет. НДСВ ще предложим двугодишни бюджети и бюджетна прогноза за целия управленски мандат, за повече прозрачност и предвидимост. 

Специални грижи ще се положат за трита основни приоритета на НДСВ: образование, наука и инвестиции.

На 2 април, гласувайте за НДСВ с номер 10 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Категория
НОВИНИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *